Góra Grosza

12 06 gg 05Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie” -pod tym hasłem w dniach 25 listopada - 6 grudnia 2013 roku Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Mielnie po raz kolejny zorganizował zbiórkę monet w ramach odbywającej się już po raz 14 akcji Towarzystwa Nasz Dom.

Zebrane pieniądze przeznaczone są na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych.

Do szkolnej skarbonki wpadło 3578 drobnych monet, które po zsumowaniu dały kwotę 135 złotych i 90 groszy.

Czytaj więcej...

"Bezpieczne dziecko"

12 06 15W dniach 22 listopada i 6 grudnia dzieci z klas drugich SP uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych „Bezpieczne dziecko”, przeprowadzonych przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie.

Głównym celem zajęć było wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności ułatwiające przewidywanie zagrożeń, unikanie ich oraz radzenie sobie z zaistniałymi już sytuacjami trudnymi.

Panie w bardzo aktywny sposób wprowadziły drugoklasistów w zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

Mikołajkowe pływanie

03 159Trzeciego grudnia, na basenie „Helios” w Ustroniu Morskim, przeprowadzone zostały trzecie już Mikołajkowe Zawody Pływackie dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z naszego rejonu.
W zawodach oprócz uczniów z Mielna startowali zawodnicy z Koszalina i Ustronia Morskiego.

Przy wejściu do szatni witał nas Święty Mikołaj, który wręczał każdemu uczestnikowi zawodów darmowy bilet wstępu na całodniowy pobyt w wybranym przez siebie terminie.

Czytaj więcej...

Marek Kotański - patron Gimnazjum w Mielnie

03 792Tegoroczne obchody Dnia Patrona rozpoczęły się 3. grudnia konkursem wiedzy o życiu i działalności Marka Kotańskiego.

Do konkursu przystąpiło 31 uczniów gimnazjum.
Największą wiedzą o Patronie wykazała się Agata Oryszewska.
Drugie miejsce zajęła Ola Oryszewska, a trzecie - Weronika Jamrożek i Krystian Żubryj.

Kolejne zadanie wymagało od uczniów napisania pracy na temat „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem’.

Czytaj więcej...

"Debata" wśród uczniów

2. grudnia gościliśmy w naszej szkole specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień reprezentujących Agencję Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Stanominie.

Uczniowie klasy V i VI w ramach realizacji projektu ,,Bezpieczna szkoła- radosna przyszłość” objęci zostali programem profilaktycznym ,,Debata”.
Przeprowadzane systematycznie przez różne instytucje badania potwierdzają , że w Polsce drastycznie obniżył się wiek inicjacji alkoholowej a tym samym wczesne kształtowanie się u młodzieży obyczajów picia alkoholu, palenia papierosów, brania narkotyków i traktowania tego jako sposobu na różne problemy życiowe.

Czytaj więcej...


data aktualizacji strony:   23 maja 2020r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved