Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:


Poniedziałek: 8.00 -12.00 

 

Fluoryzacja - terminy:

1. 21 X

2. 4 XI

3. 18 XI

4. 2 XII

5. 16 XII

6. 13 I

GODZINY LEKCYJNE

klasa 2b, 3a - 1 godzina

klasa 5a, 5b - 2 godzina

klasa 6a, 6b, 4a - 3 godzina

klasa 2a, 1 - 4 godzina

Na podstawie:

  art. 2 - art. 3, art. 7 ust. 2-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078)

W szkole jest realizowana opieka zdrowotna nad uczniami, która  obejmuje:

  - profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  - promocję zdrowia;
  - opiekę stomatologiczną.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami uczniów.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna.
Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.
W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.
Miejscem udzielania opieki stomatologicznej nad uczniami naszej szkoły jest Ośrodek Zdrowia w Mielnie.

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia  19 roku życia jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.


data aktualizacji strony:  18 października 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved